Onze visie is “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Een club opgestart, waarbij kinderen kennis maken met het sport Beeball/Honkbal. Het project is ten doel gesteld om de zelfwerkzaamheid van de bewoners van Rotterdam Zuid te bevorderen, het woon- en leefmilieu te verbeteren, discriminatie tegen te gaan en te stimuleren dat op voet van gelijkheid wordt samengeleefd. Kinderen worden van straat afgehaald en ook ouders worden bijgetrokken in het sport en de ontwikkeling van hun kind. Het idee onderscheidt zich dan ook met andere projecten door ook rand- en nevenactiviteiten te organiseren voor de kinderen. Hierdoor wordt het kind ook uit zijn vervelende situatie en sociaal isolement gehaald.

Rascals heeft dus ook als doel een bijdrage te leveren aan het pedagogisch-, maatschappelijk-,cultureel- en lichamelijk aspect van het kind middels het sport Honkbal. De kinderen bevorderen hun motorische ontwikkeling, een gezonde levensstijl, bestrijden van eventueel overgewicht, het deel uit maken van een team en het omgaan met winnen en verliezen.