Huishoudelijk reglement Rascals behorende te het inschrijfformulier. Bij de inschrijving krijgt ieder lid de onderstaande huisregels overhandigd. Bij het invullen en tekenen van het inschrijfformulier wordt gelijk getekend voor het kennis te hebben genomen van de onderstaande huisregels.                                         

Normen & Waarden:

 • Leden hebben respect voor elkaar en elkaars spullen en van de fouten kan je altijd leren.
 • Leden houden zich verre van mondelinge en lichamelijke agressie binnen en buiten het veld en er word positief aangemoedigd.
 • Bij ernstige overtreding van gedragsregels kan het bestuur overgaan tot uitschrijven van het lid en   het opleggen van een sanctie.
 • Leden nemen actief de eigen verantwoordelijkheid,  concreet vertaald in eigen handelen en gedrag.    Voorbeelden hiervan zijn:
  • Periodiek rijden naar uitwedstrijden.
  • Schoonhouden dug-out/velden/zaal (vegen).
  • Ondersteunen van verenigingsactiviteiten.
  • Ongewenste intimiteiten en intimidaties worden niet geaccepteerd op straffe van royement.
  • Coaches en teamleider hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (in relatie tot begeleiden van jeugd) overhandigd aan het bestuur.
 • Honkbal en softbal zijn teamsporten. Spelers van het team komen daarom altijd en op tijd naar de trainingen en wedstrijden.
 • Kan een speler om een  goede reden een keer niet, dan minstens 48 uur van  tevoren bij de coach of teamleider afmelden.
 • Er geldt een algemeen verbod op drugs en er is een alcoholverbod op en om de velden.
 • Honden aangelijnd en opruimplicht van behoefte.
 • Rascals heeft het recht om het huishoudelijk reglement te wijzigen en aan te passen.
 • Bij geen betaling van contributie heeft de coach het recht om speler niet te laten spelen.
 • Bij het uitblijven van betaling van contributie kan het bestuur overgaan tot speelverbod van het lid en is de speler alsnog het totale lidmaatschap bedrag verschuldigd.
 • Overschrijvingen dienen altijd aan het eind van het seizoen oftewel voor 1 januari van het volgende jaar aangevraagd te worden. Is dit niet het geval dient de speler alsnog het volledige jaarbedrag te betalen.
 • GEEN ALCOHOL EN DRUGS GEBRUIK.
 • Bij opzegging dient dit schriftelijk gedaan te worden voor 31 december van het huidige inschrijfjaar. Gebeurt dit niet dan wordt bij geen gehoor of opzegging de lidmaatschap stilzwijgend verlengd en dient de contributie betaald te worden voor het hele jaar. Dit geldt ook voor de aanvraag van de overschrijvingsbewijs. Indien je in het midden of bij de start van het seizoen een overschrijving aanvraagt, dient de contributie bij Rascals voor het hele jaar betaald te worden. Tip: Dus regel je zaken op tijd!